Дозвіл на викиди

Пошук по Сайту

Картинка користувача ТОВ ПРОФЕКОЛОГ.

Контактна Особа: 

Артем

Телефони: 

066-281-57-44
Здійснюємо: • Екологічний супровід та захист підприємств перед контролюючими органами; • Супровід та корегування наявних документів для отримання необхідної документації дозвільного характеру. Пропонуємо якісні послуги з розробки: • Відомостей паспортизації та інвентаризації промислових відходів; • Реєстрових карт відходів; • Матеріалів інвентаризації джерел викидів та документів у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин з подальшим отриманням дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; • Паспортів газоочисного устаткування (ПГОУ); • Проектів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС); • Нормативно-технічної документації для отримання дозволів на спеціальне водокористування та ліцензії на користування надрами; • Паспортів водного господарств та свердловин. Проводимо лабораторні дослідження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: • Періодичний контроль викидів; • Перевірка ефективності роботи ПГОУ.

послуги: